Co robić, gdy urzędnik ubezpieczeniowy opóźnia dochodzenie roszczeń z tytułu obrażeń ciała?

Kiedy ulegniesz wypadkowi, firma ubezpieczeniowa musi wypłacić Ci odszkodowanie za poniesione szkody. Jednak większość firm ubezpieczeniowych opóźnia prowadzenie sprawy, licząc na to, że zapłaci mniej niż kwota, która Ci się należy. Większość firm ubezpieczeniowych dba o swoje zyski. Niestety, odmawiają one lub odraczają rozpatrzenie Twojego roszczenia bardziej niż powinny, ponieważ bardziej skupiają się na pieniądzach.

Rozumiejąc taktykę stosowaną przez większość firm ubezpieczeniowych, można przewidzieć, co się stanie, i współpracować z firmą ubezpieczeniową. Adwokat z Atlanty aby omówić swoją ugodę.

Co zrobić, gdy urzędnik ubezpieczeniowy opóźnia dochodzenie roszczeń z tytułu obrażeń ciała?

Jeśli firma ubezpieczeniowa opóźnia dochodzenie roszczenia z tytułu obrażeń ciała, możesz z tym walczyć. Oto, co możesz zrobić, jeśli firma ubezpieczeniowa opóźnia dochodzenie roszczenia.

1. Pisanie listu formalnego.

Napisanie formalnego listu jest sposobem na pokazanie firmie ubezpieczeniowej, że poważnie podchodzisz do sprawy odszkodowania za obrażenia ciała. List z żądaniem odszkodowania jest dokumentem, który zawiera informacje o tym, co Twoim zdaniem jest odpowiednią ugodą w oparciu o Twoją ocenę odszkodowania. Możesz również zaznaczyć, że możesz wnieść sprawę do sądu, jeśli nie otrzymasz odpowiedniego odszkodowania, na które zasługujesz.

2. Eskalacja

Jeśli pracownik firmy ubezpieczeniowej nie zgadza się z kwotą, na którą zasługujesz, powiedz mu, że chcesz porozmawiać z jego przełożonym. Jeśli odmówi połączenia Cię z wyższą instancją, znajdź dostępny numer telefonu firmy ubezpieczeniowej i spróbuj ponownie. Szanse na otrzymanie uczciwej ugody rosną, gdy sprawę rozpatruje więcej osób.

3. Wytrwałość

Pozostań w kontakcie z firmą ubezpieczeniową. Często dzwoń lub wysyłaj e-maile i pytaj o postępy w sprawie ugody. Na przykład, jeśli wspomną, że wyższa instancja rozpatruje Twoją sprawę, zapytaj, kiedy otrzymasz aktualne informacje.

4. Wspomnij o złej wierze

Twoja firma ubezpieczeniowa podpisała z Tobą umowę. Umowa ta jasno określa, że firma ubezpieczeniowa musi szybko i uczciwie wypłacić odszkodowanie w przypadku roszczenia objętego polisą. Jeśli uda Ci się udowodnić przysięgłym, że firma ubezpieczeniowa nie współpracowała z Tobą zgodnie z prawem w zakresie wypłaty roszczeń, sąd może uznać, że firma ubezpieczeniowa działała w złej wierze. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do pokrycia kosztów prawnych, w tym wartości roszczenia.

5. Zatrudnij adwokata i wytocz sprawę sądową

Zatrudnienie doświadczonego prawnika pomoże Ci w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową w Twoim imieniu, jeśli spotkasz się z taktyką opóźniania. Są oni ekspertami w swojej dziedzinie i mogą opracować plan kontaktu z firmą ubezpieczeniową. Nie musisz się martwić o to, co powiedzieć, ponieważ adwokat będzie bezpośrednio prowadził wszystkie negocjacje.